Algot Persson grundade Väddö Möbelaffär.

Väddö Möbelaffär har en historia som börjar redan 1935, då grundaren Algot Persson startade Elmsta Möbelfabrik. 
Möbelhandlare i Stockholm efterfrågade kvalitetsmöbler som fanns hos Elmsta Möbelfabrik.


Elmsta Möbelfabrik 1935
 


Fabriken flyttades till nya lokaler i Elmsta, efter att den första fabriken drabbades av brand 1940.




Med åren har affären byggts ut i flera etapper.



För att rymma våra utställningar har vi under senare år även byggt ytterligare en utställningslokal på 600 kvm.