INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) EU 2016/279.

Väddö Möbelaffär värnar om dina personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Genom att handla i vår butik, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Väddö Möbelaffär AB, Grisslehamnsvägen 19, 764 31 Väddö, org. nr. 556177-1246, ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss i butiken.

 

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, ip-adress eller foton.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du handlar i vår butik lämnar du personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och i vissa fall e-postadress. Uppgifterna behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera dina varor. I de fall delbetalning används, kommer även personnummer att samlas in.

 

Syfte med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Fullgöra avtal
För att vi ska kunna producera och leverera den vara som du köpt av oss. Vi behöver även spara dina personuppgifter för betalning, reklamation, garantiärenden och legala krav. 

Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.  Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att skicka t.ex. reservdelar direkt till dig som kund. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur länge behåller vi din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 36 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som till exempel bokföringslag eller skattelagstiftning.

Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy
Väddö Möbelaffär förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på info@vaddomobler.se .           

 Senast uppdaterad: 2018-05-25.